Şirketlere web sitesini zorunlu tutan kanun 14 Ocak 2011 tarihi itibari ile Türk Ticaret Kanunu’nda yerini aldı. TTK 1524. maddesi ile şirketlere getirilen web sitesi zorunluluğu, tüketicileri bilgilendirmeye yönelik bir araç olarak ön plana çıkıyor. Şirketler ise zorunlu web sitesi yasası ile kendilerine bir külfet geldiğini düşünürken, dijital dünyanın artan önemi ise bu zorunluluğu avantaja dönüştürmenin mümkün olduğunu gözler önüne seriyor.

Zorunlu Web Sitesi Yasası Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

Zorunlu web sitesi kanunu yürürlük tarihi hatırlanacağı üzere yasanın çıktığı tarihten ileri bir tarihe ertelenmişti. Kanun 14 Ocak 2021 tarihinde kabul edilirken, firmaların yapacakları hazırlıklar göz önünde bulundurularak yürürlük tarihi Temmuz 2014’e uzatılmıştı. Sürenin uzatılması arkasında yatan sebepler ise verilmesi gereken eğitimler ve bilgilendirilmesi gereken firmalar, odalar ve mali müşavirler olarak duyurulmuştu.

Konya web tasarım hizmeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

Şirketlerin Zorunlu Web Sitesinde Olması Gerekenler Nelerdir?

Şirketlere ait web sitesinde bulunması gerekenler kanunun 1524 numaralı maddesinde ayrıntılı olarak ele alındı. TTK 1524. maddesine göre şirketlere ait web sitelerinde bulunması gerekenler şu şekilde sıralanıyor:

 • Şirket tarafından kanunen yapılması gerekli ilanlar
 • Pay sahipleri ve şirket ortaklarının menfaatlerini koruyabilmeleri adına bilmeleri gereken bilgi, belge ve açıklamalar
 • Şirket yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınmış rüçhan, değiştirme, alım, değişim oranı, ayrılma karşılığı ve önerilme hakları ile bu hakların bedellerini de gösteren dökümler
 • Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi ve türünü değiştirmesi sebebi ile hak ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi gereken belgeler, tablolar, vb. evraklar
 • Şirket tarafından yapılan sermaye tadili ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili kararlar
 • Menkul kıymet çıkartılması ile ilgili işlemlere ait hazırlanmış raporlar
 • Şirket tarafından çıkartılmış her türlü çağrıya ait belge, rapor ve açıklamalar
 • Bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu tutulmuş olan şirkete ait bilgiler
 • Bilgi alma kapsamında şirkete yöneltilen sorular ile bu sorulara yönelik şirket tarafından verilmiş yanıtlar
 • Şirkete ait finansal tablolar, bilançolar, gelir tabloları ve hak sahiplerinin bilmesi gerekli raporlar ve dipnotlar
 • Yönetim kurulu yıllık raporları ve kurumsal yönetim ilkelerine ne oranda uyulduğunu gösterir değerlendirme raporları
 • Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticilerine yapılan ödemeler, temsil ve seyahat giderleri, vb. ödemeler
 • Denetçilere ait raporlar
 • Pay sahipleri ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler

Zorunlu Web Sitesi Yasası Kimleri Kapsıyor?

Zorunlu web sitesi kanunun kapsamı TTK 1524. maddesinde, “Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belirli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.” ifadeleri ile belirtilmiştir. Kanun maddesinden anlaşıldığı gibi şahıs firmaları da dahil olmak üzere tüm sermaye şirketlerinin, zorunlu web sitesi yasası kapsamına girdiği anlaşılmaktadır.

Zorunlu Web Sitesi Kanununa Uymayan Şirketlere Verilecek Cezalar Nelerdir?

Zorunlu web sitesi yasasına uymayanlar için verilecek cezalar 14 Ocak 2011 tarihli yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) tarafından kamuoyu bilgisine sunulmuştur. Şirketlerin yasaya uymamaları halinde hapis ve para cezası ile karşılaşacakları kanunda belirtilmiştir. Kanuna göre web sitesi yaptırılmaması ya da kanuna uygun bilgileri web sitesine sahip olunmaması halinde 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adli para cezasına çarptırma cezalarının uygulanması öngörülmüştür. Zorunlu web sitesi yasası ile sadece şirketlere değil, şirket yöneticilerine de ceza uygulanması öngörülmüştür. Ceza kapsamına girenler kanuna göre şu şekildedir:

 • Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri
 • Limited şirket müdürleri
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette komandite ortaklar